Press "Enter" to skip to content

PRESS RELEASE | JULY 14, 2020 Cục Thống Kê Dân Số Vừa Cập Nhật Bộ Công Cụ Thử Thách Tỷ Lệ Trả Lời Cục Thống Kê Dân Số phát hành Hướng Dẫn Ngắn Về Thử Thách Tỷ Lệ Trả Lời nhằm giúp các nhà lãnh đạo thúc đẩy cộng đồng trả lời Thống Kê Dân Số 2020.

Go to Source
Author:

%d bloggers like this: